Find Partners

Ortak olmak istiyoruz
Bölgemizde tarımsal faaliyet yürüten çiftçilerin büyük çoğunluğu halen salma sulama sistemlerini kullanmaktadırlar. Bu sistemler kullanıldığında ileriki yıllarda taban suyu yükselmesi ve toprak tuzlulaşması gibi geri dönüşü çok zor olan problemlere sebebiyet vermektedir. Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının sınırlı olduğu düşünüldüğünde ve nüfusun her geçen yıl arttığı göz önüne alındığında su kaynaklarının etkin olarak kullanımının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüksek sıcaklık ve kuraklığın etkisinin en çok hissedildiği bölgelerden biri olması sebebiyle etkin sulama suyu kullanımı, fertigasyon, koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemleri, uygun münavebe sistemleri, toprak verimliliğinin arttırılması, bitki su tüketimi düşük olan ürünlerin bölgeye adaptasyonu ve eğimli tarım alanlarında erozyonun önlenmesi gibi konuların çalışılması önem taşımaktadır. Bu konularda işbirliği yapabiliriz.

TOPICS

topic_2_1_1-2022
topic_1_2_1-2022

KEYWORDS

Su kullanım etkinliği, toprak kalitesi, agronomi, münavebe, koruyucu toprak işleme

REMARKS

ORGANIZATION

GAPUTAEM

TYPE OF ORGANIZATION

Research Organisation (Public)

COUNTRY

Turkey

contact person

ÖZLEM AVŞAR

Ziraat Yük. Mühendisi

5052440657

X